รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี802500.00
เขื่องใน74900.00
10200.00
ม่วงสามสิบ230400.00
ตาลสุม209000.00
ดอนมดแดง10600.00
เหล่าเสือโก้ก387100.00