รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี806400.00
เขื่องใน74000.00
10200.00
ม่วงสามสิบ231700.00
ตาลสุม209100.00
ดอนมดแดง11900.00
เหล่าเสือโก้ก389000.00