รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมด/คนจำนวนทั้งหมด/ครั้งหญิงตั้งครรภ์เด็กก่อนเรียนเด็กวัยเรียนผู้สูงอายุกลุ่มอื่่นจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
03525โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเรือ340110112403200.00
03526โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน3401313110122700.00
03527โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไหล3401550103100.00
03530โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปทุม34014242322221300.00
03531โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ามพร้า340179791520292400.00
03532โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลแจระแม3401108111182485200.00
03533โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลแจระแม340121222632900.00
03534โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ3401283133491200.00
03535โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง34013030220121400.00
03536โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางลุ่ม ไร่น้อย3401373712227500.00
03537โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระโสบ3401252522071400.00
03538โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ34014850531152600.00
03539โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแก้ว3401881104200.00
03540โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้3401220002000.00
10669โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์34013274635000006300.00
11918โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า3401990090000.00
14251โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว3401232422271100.00
14423เทศบาลนครอุบลราชธานี34013536018180000.00
15245ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน3401191914221000.00
15246ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร 2834017778021457500.00