รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมด/คนจำนวนทั้งหมด/ครั้งหญิงตั้งครรภ์เด็กก่อนเรียนเด็กวัยเรียนผู้สูงอายุกลุ่มอื่่นจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
03779โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง342474747915222100.00
03781โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเมืองเหนือ ตำบลท่าเมือง3424330201000.00
03782โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไฮใหญ่34243838400191500.00
10960โรงพยาบาลดอนมดแดง3424220010100.00
14253โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าแดง3424221000100.00