รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี14439270.19
เขื่องใน621630.05
ม่วงสามสิบ445000.00
ตาลสุม292510.03
ดอนมดแดง230900.00
เหล่าเสือโก้ก298000.00