รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1483070.05
เขื่องใน6323380.60
ม่วงสามสิบ459900.00
ตาลสุม308600.00
ดอนมดแดง234600.00
เหล่าเสือโก้ก3035110.36