รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1443970.05
เขื่องใน6216360.58
ม่วงสามสิบ445000.00
ตาลสุม292500.00
ดอนมดแดง230900.00
เหล่าเสือโก้ก2980110.37