รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี105068011267210.72
เขื่องใน478890110062.30
ม่วงสามสิบ35580600.00
ตาลสุม13321200.00
ดอนมดแดง8698610.00
เหล่าเสือโก้ก11894000.00