รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี104007517060.16
เขื่องใน473970930.02
ม่วงสามสิบ3361071230.04
ตาลสุม13139750.00
ดอนมดแดง8532300.00
เหล่าเสือโก้ก118076550.05