รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี105068017110.16
เขื่องใน478890930.02
ม่วงสามสิบ3558061340.04
ตาลสุม13321250.00
ดอนมดแดง8698600.00
เหล่าเสือโก้ก118940550.05