รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี10506803230.03
เขื่องใน478890600.01
ม่วงสามสิบ355806900.03
ตาลสุม133212380.03
ดอนมดแดง8698610.00
เหล่าเสือโก้ก118940420.04