รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี10400753100.03
เขื่องใน473970580.01
ม่วงสามสิบ336107860.03
ตาลสุม131397380.03
ดอนมดแดง8532310.00
เหล่าเสือโก้ก118076420.04