รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1050680970.01
เขื่องใน47889065501.37
ม่วงสามสิบ355806590.02
ตาลสุม13321220.00
ดอนมดแดง86986670.08
เหล่าเสือโก้ก1189406230.52