รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1040075920.01
เขื่องใน47397065501.38
ม่วงสามสิบ336107590.02
ตาลสุม13139720.00
ดอนมดแดง85323670.08
เหล่าเสือโก้ก1180766230.53