รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1263425130.41
เขื่องใน1449898890.61
ม่วงสามสิบ994654920.49
ตาลสุม230085282.29
ดอนมดแดง206163191.55
เหล่าเสือโก้ก252342200.87