รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1292085340.41
เขื่องใน1487508890.60
ม่วงสามสิบ1018215830.57
ตาลสุม235255282.24
ดอนมดแดง213504322.02
เหล่าเสือโก้ก256472200.86