รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี7647110.14
เขื่องใน12498220.18
ม่วงสามสิบ29500.00
ตาลสุม229300.00
ดอนมดแดง209300.00
เหล่าเสือโก้ก89300.00