รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี157820813.18
เขื่องใน12500.00
ม่วงสามสิบ32110.31
ตาลสุม8011.25
ดอนมดแดง7300.00
เหล่าเสือโก้ก2800.00