รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี13426310.23
เขื่องใน20536150.07
ม่วงสามสิบ137300.00
ตาลสุม563400.00
ดอนมดแดง482300.00
เหล่าเสือโก้ก198800.00