รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี11310580.51
เขื่องใน1318900.00
ม่วงสามสิบ105900.00
ตาลสุม440200.00
ดอนมดแดง362900.00
เหล่าเสือโก้ก205700.00