รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองอุบลราชธานี251440300.01
เขื่องใน97796560.06
406000
ม่วงสามสิบ69644210.03
ตาลสุม2677200
ดอนมดแดง2037340.02
เหล่าเสือโก้ก2771880.03