รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองอุบลราชธานี250730280.01
เขื่องใน97616560.06
406000
ม่วงสามสิบ66691230.03
ตาลสุม2666600
ดอนมดแดง2017340.02
เหล่าเสือโก้ก2769040.01