รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองอุบลราชธานี5575610.05
เขื่องใน3093511.33
2150
ม่วงสามสิบ225188
ตาลสุม7733.9
ดอนมดแดง32412.5
เหล่าเสือโก้ก641726.56