รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี42304115650.37
เขื่องใน145053150.01
ม่วงสามสิบ4753010.00
ตาลสุม27036626323.17
ดอนมดแดง23550254610.81
เหล่าเสือโก้ก1004460.06