รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี42189915530.37
เขื่องใน144012140.01
ม่วงสามสิบ4362410.00
ตาลสุม26956626323.23
ดอนมดแดง23255254610.95
เหล่าเสือโก้ก1003460.06