รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1430104473.01
เขื่องใน19000.00
ม่วงสามสิบ1643420.73
ตาลสุม6200.00
ดอนมดแดง3600.00
เหล่าเสือโก้ก7100.00