รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1430104473.01
เขื่องใน18700.00
ม่วงสามสิบ1613320.50
ตาลสุม5900.00
ดอนมดแดง3500.00
เหล่าเสือโก้ก6900.00