รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี153600.00
เขื่องใน19900.00
ม่วงสามสิบ18300.00
ตาลสุม5900.00
ดอนมดแดง3300.00
เหล่าเสือโก้ก7500.00