รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี153600.00
เขื่องใน20200.00
ม่วงสามสิบ19000.00
ตาลสุม6200.00
ดอนมดแดง3400.00
เหล่าเสือโก้ก7600.00