รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1536322.08
เขื่องใน19963.02
ม่วงสามสิบ18331.64
ตาลสุม5958.47
ดอนมดแดง3313.03
เหล่าเสือโก้ก7568.00