รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี153600.00
เขื่องใน19900.00
ม่วงสามสิบ18321.09
ตาลสุม5911.69
ดอนมดแดง3300.00
เหล่าเสือโก้ก7500.00