รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี153600.00
เขื่องใน20200.00
ม่วงสามสิบ19021.05
ตาลสุม6211.61
ดอนมดแดง3400.00
เหล่าเสือโก้ก7600.00