รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี143000.00
เขื่องใน19000.00
ม่วงสามสิบ16400.00
ตาลสุม6200.00
ดอนมดแดง3600.00
เหล่าเสือโก้ก7100.00