รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี143000.00
เขื่องใน18700.00
ม่วงสามสิบ16100.00
ตาลสุม5900.00
ดอนมดแดง3500.00
เหล่าเสือโก้ก6900.00