รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี47200.00
เขื่องใน40500.00
ม่วงสามสิบ387328.27
ตาลสุม12900.00
ดอนมดแดง6400.00
เหล่าเสือโก้ก24600.00