รายงาน::ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองอุบลราชธานี1536332.15
เขื่องใน20200.00
ม่วงสามสิบ19042.11
ตาลสุม6200.00
ดอนมดแดง3400.00
เหล่าเสือโก้ก7611.32