Showing 1-258 of 258 items.

รายงานการให้วัคซีน

#รหัสสถานบริการhosnameampurnameจำนวนบุคคลากร(ราย)
100022สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
200311สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
303525โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเรือเมืองอุบลราชธานี24
403526โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอนเมืองอุบลราชธานี19
503527โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไหลเมืองอุบลราชธานี29
603530โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปทุมเมืองอุบลราชธานี42
703531โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ามพร้าเมืองอุบลราชธานี28
803532โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลแจระแมเมืองอุบลราชธานี54
903533โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลแจระแมเมืองอุบลราชธานี23
1003534โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อเมืองอุบลราชธานี28
1103535โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังเมืองอุบลราชธานี15
1203536โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางลุ่ม ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานี40
1303537โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระโสบเมืองอุบลราชธานี24
1403538โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำเมืองอุบลราชธานี19
1503539โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแก้วเมืองอุบลราชธานี37
1603540โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้เมืองอุบลราชธานี23
1710669โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เมืองอุบลราชธานี42
1811495โรงพยาบาลกองบิน 21เมืองอุบลราชธานี
1911918โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้าเมืองอุบลราชธานี141
2011919โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีเมืองอุบลราชธานี
2111920โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
2212269โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เมืองอุบลราชธานี
2312468สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 7เมืองอุบลราชธานี
2413711วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์เมืองอุบลราชธานี
2513745วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
2614201โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
2714251โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาวเมืองอุบลราชธานี34
2814423เทศบาลนครอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี4
2914622ศู่นย์วิยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
3014632สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
3115245ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหินเมืองอุบลราชธานี36
3215246ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร 28เมืองอุบลราชธานี36
3315247ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่เมืองอุบลราชธานี31
3415248ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัยเมืองอุบลราชธานี20
3518360ประวิทย์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
3618361คลินิกเวชกรรมธนิตการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
3718362คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ศักดิ์ชัยเมืองอุบลราชธานี
3818363เอ็กซเรย์อัลตราซาวด์อุบล คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
3918366คลินิกเวชกรรมสุรชัย - วิชชุดาเมืองอุบลราชธานี
4018369ธีรยุทธ - รัตนา คลินิกเวชกรรม ( ๑ )เมืองอุบลราชธานี
4118370คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เกริกเมืองอุบลราชธานี
4218371ชยางกูรคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4318372เวชการคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4418373คลินิกเวชกรรมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.)เมืองอุบลราชธานี
4518378ทรงเกียรติ - ยุจินดา คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4618379หนองบัวการแพทย์คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4718385คลินิกเวชกรรมหมอดามรเมืองอุบลราชธานี
4821343โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูนเมืองอุบลราชธานี40
4921751ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7เมืองอุบลราชธานี
5021984โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์เมืองอุบลราชธานี
5122767สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
5223161โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี48
5323214ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนารามเมืองอุบลราชธานี76
5423749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุขเมืองอุบลราชธานี35
5523815ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้เมืองอุบลราชธานี23
5624394คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์สงครามเมืองอุบลราชธานี
5724740หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
5824965โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่เมืองอุบลราชธานี14
5925062คลินิกเวชกรรมหมอศิริลักษณ์ - อภิชาตเมืองอุบลราชธานี
6025063คลินิกเวชกรรมทวีชัยเมืองอุบลราชธานี
6125064คลินิกเวชกรรมหมอจรุงกลิ่นเมืองอุบลราชธานี
6225065คลินิกเวชกรรมหมอสมชายเมืองอุบลราชธานี
6325066คลินิกเวชกรรมหมออาคมเมืองอุบลราชธานี
6425067คลินิกเวชกรรมหมอสายชลเมืองอุบลราชธานี
6525068คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธีรวัฒน์เมืองอุบลราชธานี
6625069คลินิกเวชกรรมคลินิกแคร์เมืองอุบลราชธานี
6725070คลินิกเวชกรรมแพทย์เจนฤทธิ์เมืองอุบลราชธานี
6825071คลินิกเวชกรรมเดอร์มายคลินิกเมืองอุบลราชธานี
6925072คลินิกเวชกรรมหมอประวัติวงศ์เมืองอุบลราชธานี
7025074คลินิกเวชกรรมแพทย์ประกิจเมืองอุบลราชธานี
7125075วุฒิ - ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
7225077นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขายิ่งเจริญ อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
7325078คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ สาขาตลาดนิกรธานีเมืองอุบลราชธานี
7425079คลินิกเวชกรรมบ้านหมออินเมืองอุบลราชธานี
7525080คลินิกเวชกรรมแพทย์อาภาภรณ์เมืองอุบลราชธานี
7625081ไอแอม แคร์ คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
7725082สุรางค์รัตน์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมเมืองอุบลราชธานี
7825084ชัยณรงค์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมเมืองอุบลราชธานี
7925085คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอคมสันเมืองอุบลราชธานี
8025087คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรมหมอไชยยันตร์เมืองอุบลราชธานี
8125088คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอจิรวัฒน์เมืองอุบลราชธานี
8225089คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมหมอไพวัณเมืองอุบลราชธานี
8325090คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง นพ.ภานุพลเมืองอุบลราชธานี
8425091คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทย์เพียรศักดิ์เมืองอุบลราชธานี
8525092คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์หมอสุชาติเมืองอุบลราชธานี
8625093คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง วรางคณา - วรรัตน์เมืองอุบลราชธานี
8725094คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุกรรมนายแพทย์สิมาเมืองอุบลราชธานี
8825095คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมแพทย์ปรีดาเมืองอุบลราชธานี
8925097คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์หมอเสาวลักษณ์เมืองอุบลราชธานี
9025099คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางประสาทวิทยาแพทย์หญิงทัดดาวเมืองอุบลราชธานี
9125100คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนพ.สันทัด - พญ.นริสสาเมืองอุบลราชธานี
9225101คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมนายแพทย์วัฒนชัยเมืองอุบลราชธานี
9325102คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนังคลินิกแพทย์พิพัฒน์เมืองอุบลราชธานี
9425103คลินิกเด็กแพทย์อดิศักดิ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
9525104หมอรพีพัฒน์ - นลินทิพย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
9625105คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช จักษุ นายแพทย์วิศิษฐ์-แพทย์หญิงเสาวณีย์ วรนิทัศน์เมืองอุบลราชธานี
9725106คลินิกแพทย์หญิงผาณิตคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตเมืองอุบลราชธานี
9825107คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกหมอคชินท์เมืองอุบลราชธานี
9925109คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งหมอศุภชัย สาขาชยางกูรเมืองอุบลราชธานี
10025110คลินิกแพทย์หญิงสุพัตรา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์เมืองอุบลราชธานี
10125111คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมโรคไตนายแพทย์พิเชฐเมืองอุบลราชธานี
10225112คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุรจิต - วราภรณ์เมืองอุบลราชธานี
10325113คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุรพลเมืองอุบลราชธานี
10425114คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุกัลยาเมืองอุบลราชธานี
10525115คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงปาริฉัตรเมืองอุบลราชธานี
10625116คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อุมาพรเมืองอุบลราชธานี
10725117คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ฐิติมาเมืองอุบลราชธานี
10825118คลินิกทันตกรรมไฮเดนท์เมืองอุบลราชธานี
10925119ดิอโรมาคลินิกทันตกรรม สาขา 1เมืองอุบลราชธานี
11025120คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมฮัลเมืองอุบลราชธานี
11125121คลินิกทันตกรรมหนองบัวเมืองอุบลราชธานี
11225122คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานเมืองอุบลราชธานี
11325123คลินิกทันตกรรมฑีตาเมืองอุบลราชธานี
11425125คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตแพทย์สุกัลยาเมืองอุบลราชธานี
11525126กิโลศูนย์แล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
11625127ท็อปแลบคลินิกเทคนิคการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
11725128สุดารัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองอุบลราชธานี
11825129คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลเมโมเรียลเมืองอุบลราชธานี
11925130คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารนายแพทย์บัลลังก์เมืองอุบลราชธานี
12025131คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางประพฤทธิ์การแพทย์เมืองอุบลราชธานี
12125132หมอปิยะรัตน์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจเมืองอุบลราชธานี
12225133คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งหมอมนต์ชัยเมืองอุบลราชธานี
12325134คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางทันตแพทย์วุฒิชัยเมืองอุบลราชธานี
12425135คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์วราภรณ์ สาขา 2เมืองอุบลราชธานี
12525151คลินิกเวชกรรมหมอธนกรเมืองอุบลราชธานี
12625152คลินิกเวชกรรมหมอมานิดาเมืองอุบลราชธานี
12725153พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม สาขาอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
12825154แพทย์หญิงสหพรคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
12925155ราชเทวีคลินิกเวชกรรม ( สาขาอุบลราชธานี )เมืองอุบลราชธานี
13025156คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ ชยางกูรเมืองอุบลราชธานี
13125157ณัฐกฤตาคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
13225158คลินิกเวชกรรมนิรันดร์การแพทย์เมืองอุบลราชธานี
13325159คลินิกเวชกรรมแพทย์พรสวรรค์เมืองอุบลราชธานี
13425160เจณิสสิตาคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
13525161คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงอโนรีเมืองอุบลราชธานี
13625162นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาสุนีย์พลาซ่า อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
13725163เนาวรัตน์คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
13825164คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พญ. วิภาดาเมืองอุบลราชธานี
13925165คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง อุบล หู คอ จมูกเมืองอุบลราชธานี
14025166วิรัตน์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
14125167หมอสนธยาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
14225168คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช นพ.จิรวัฒน์เมืองอุบลราชธานี
14325169คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง นพ.เชวงเมืองอุบลราชธานี
14425171ศรัณย์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมเมืองอุบลราชธานี
14525172คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชกรรมนายแพทย์ชาญศักดิ์เมืองอุบลราชธานี
14625173คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทย์ศิริสมบุญเมืองอุบลราชธานี
14725174คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์บรรชัยเมืองอุบลราชธานี
14825175คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชแพทย์หญิงดาริกาเมืองอุบลราชธานี
14925176คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตา พ.ญ. สุดารัตน์เมืองอุบลราชธานี
15025177คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสุรชัย - อารีรัตน์เมืองอุบลราชธานี
15125178คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก คลินิกหมอสุวัฒนาเมืองอุบลราชธานี
15225179คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอธีระศักดิ์เมืองอุบลราชธานี
15325181คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทย์เจษฎาเมืองอุบลราชธานี
15425182คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์หญิงวิรีย์อรเมืองอุบลราชธานี
15525183คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกนายแพทย์ถนอมชัย - แพทย์หญิงวิรัมภาเมืองอุบลราชธานี
15625184คลินิกทันตกรรมไพบูลย์ทันตแพทย์เมืองอุบลราชธานี
15725185คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ภาวนาเมืองอุบลราชธานี
15825186ชยางกูรคลินิกทันตกรรมเมืองอุบลราชธานี
15925187หมอฟันคลินิกทันตกรรมเมืองอุบลราชธานี
16025188คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อนันต์ - อัญชัญเมืองอุบลราชธานี
16125189คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์นงพรเมืองอุบลราชธานี
16225190คลินิกทันตกรรมเอเพคซ์เมืองอุบลราชธานี
16325191คลินิกทันตกรรมไบรท์ สไมล์ ( Bright Smile )เมืองอุบลราชธานี
16425193คลินิกกายภาพบำบัดกรวรรณเมืองอุบลราชธานี
16525196ศิริวรรณ ไทย - จีน คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองอุบลราชธานี
16625197อุบล อาร์ ไอ เอ สหคลินิกเมืองอุบลราชธานี
16725198สกินทูยู เอสเทติก คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
16825199คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรม หมอชารียาเมืองอุบลราชธานี
16925200คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมนายแพทย์ตรีเมืองอุบลราชธานี
17025209คลินิกเวชกรรมสวนบัวการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
17125221คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช คลินิกหมอเมธี-พยาธิวิทยากายวิภาคหมอปาริชาติเมืองอุบลราชธานี
17225222คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาค หจก.พาโธเวิร์คเมืองอุบลราชธานี
17325224อนงค์คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองอุบลราชธานี
17428022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำแยเมืองอุบลราชธานี51
17539334คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัยเมืองอุบลราชธานี
17640864โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์เมืองอุบลราชธานี
17777672ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณเมืองอุบลราชธานี6
17800314สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องในเขื่องใน
17903562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเขื่อง ตำบลเขื่องในเขื่องใน10
18003563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดกระเสียน ตำบลเขื่องในเขื่องใน8
18103564โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อเขื่องใน27
18203565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อเขื่องใน13
18303566โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง ตำบลค้อทองเขื่องใน14
18403567โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลค้อทองเขื่องใน16
18503568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้เขื่องใน11
18603569โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้เขื่องใน10
18703570โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้เขื่องใน11
18803571โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอนเขื่องใน16
18903572โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขม ตำบลหัวดอนเขื่องใน19
19003573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีทวนเขื่องใน16
19103574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนเขื่องใน15
19203575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไหเขื่องใน9
19303576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำใหญ่เขื่องใน19
19403577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงหม้อเขื่องใน16
19503578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุตร ตำบลแดงหม้อเขื่องใน20
19603579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อยเขื่องใน24
19703580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย ตำบลบ้านไทยเขื่องใน20
19803581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลบ้านไทยเขื่องใน15
19903582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านกอกเขื่องใน18
20003583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่เขื่องใน14
20103584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่เขื่องใน10
20203585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรังเขื่องใน15
20303586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นกเขื่องใน14
20403587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขเขื่องใน6
20503588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุกลาง ตำบลสหธาตุเขื่องใน17
20603589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าเขื่องใน23
20710946โรงพยาบาลเขื่องในเขื่องใน43
20814252โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดตากล้า ตำบลสร้างถ่อเขื่องใน12
20914850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขี้นก ตำบลยางขี้นกเขื่องใน23
21077733ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่องในเขื่องใน14
21100322สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบม่วงสามสิบ
21203692โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลักม่วงสามสิบ21
21303693โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขมิ้นม่วงสามสิบ11
21403694โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่ม่วงสามสิบ17
21503695โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ม่วงสามสิบ10
21603696โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบ37
21703697โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองม่วงสามสิบ21
21803698โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองม่วงสามสิบ24
21903699โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนขวาว ตำบลเตยม่วงสามสิบ22
22003700โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยม่วงสามสิบ22
22103701โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบ13
22203702โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบ24
22303703โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบ15
22403704โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นกม่วงสามสิบ21
22503705โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าม่วงสามสิบ21
22603706โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าม่วงสามสิบ16
22703707โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางม่วงสามสิบ19
22803708โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพม่วงสามสิบ14
22903709โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้องม่วงสามสิบ28
23003710โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพม่วงสามสิบ21
23103711โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบ20
23203712โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบ29
23303713โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงม่วงสามสิบ15
23403714โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงม่วงสามสิบ15
23510953โรงพยาบาลม่วงสามสิบม่วงสามสิบ29
23600325สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมตาลสุม
23703751โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนพันชาดตาลสุม11
23803752โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาลสุม16
23903753โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิงตาลสุม15
24003754โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงตาลสุม8
24103755โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคายตาลสุม11
24203756โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคายตาลสุม11
24303757โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้าตาลสุม9
24410957โรงพยาบาลตาลสุมตาลสุม160
24500328สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงดอนมดแดง
24603779โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดงดอนมดแดง11
24703781โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเมืองเหนือ ตำบลท่าเมืองดอนมดแดง11
24803782โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไฮใหญ่ดอนมดแดง9
24910960โรงพยาบาลดอนมดแดงดอนมดแดง98
25014253โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าแดงดอนมดแดง9
25100333สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้ก
25203807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้ก41
25303808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมืองเหล่าเสือโก้ก25
25403809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงใหญ่เหล่าเสือโก้ก27
25503810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบก ตำบลหนองบกเหล่าเสือโก้ก27
25603811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูนเหล่าเสือโก้ก25
25714250โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ ตำบลโพนเมืองเหล่าเสือโก้ก34
25827976โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้ก137
    2,740