Showing 1-258 of 258 items.

รายงานการให้วัคซีน

#รหัสสถานบริการhosnameampurnameจำนวนบุคคลากร(ราย)
100022สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
200311สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
303525โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเรือเมืองอุบลราชธานี38
403526โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอนเมืองอุบลราชธานี35
503527โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไหลเมืองอุบลราชธานี44
603530โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปทุมเมืองอุบลราชธานี74
703531โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ามพร้าเมืองอุบลราชธานี64
803532โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลแจระแมเมืองอุบลราชธานี78
903533โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลแจระแมเมืองอุบลราชธานี33
1003534โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อเมืองอุบลราชธานี49
1103535โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังเมืองอุบลราชธานี40
1203536โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางลุ่ม ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานี48
1303537โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระโสบเมืองอุบลราชธานี32
1403538โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำเมืองอุบลราชธานี38
1503539โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแก้วเมืองอุบลราชธานี47
1603540โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้เมืองอุบลราชธานี37
1710669โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เมืองอุบลราชธานี274
1811495โรงพยาบาลกองบิน 21เมืองอุบลราชธานี
1911918โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้าเมืองอุบลราชธานี191
2011919โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีเมืองอุบลราชธานี
2111920โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
2212269โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เมืองอุบลราชธานี
2312468สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 7เมืองอุบลราชธานี
2413711วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์เมืองอุบลราชธานี
2513745วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
2614201โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
2714251โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาวเมืองอุบลราชธานี47
2814423เทศบาลนครอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี4
2914622ศู่นย์วิยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
3014632สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
3115245ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหินเมืองอุบลราชธานี60
3215246ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร 28เมืองอุบลราชธานี75
3315247ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่เมืองอุบลราชธานี42
3415248ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัยเมืองอุบลราชธานี39
3518360ประวิทย์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
3618361คลินิกเวชกรรมธนิตการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
3718362คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ศักดิ์ชัยเมืองอุบลราชธานี
3818363เอ็กซเรย์อัลตราซาวด์อุบล คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
3918366คลินิกเวชกรรมสุรชัย - วิชชุดาเมืองอุบลราชธานี
4018369ธีรยุทธ - รัตนา คลินิกเวชกรรม ( ๑ )เมืองอุบลราชธานี
4118370คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เกริกเมืองอุบลราชธานี
4218371ชยางกูรคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4318372เวชการคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4418373คลินิกเวชกรรมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.)เมืองอุบลราชธานี
4518378ทรงเกียรติ - ยุจินดา คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4618379หนองบัวการแพทย์คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
4718385คลินิกเวชกรรมหมอดามรเมืองอุบลราชธานี
4821343โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูนเมืองอุบลราชธานี73
4921751ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7เมืองอุบลราชธานี
5021984โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์เมืองอุบลราชธานี
5122767สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
5223161โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่เมืองอุบลราชธานี57
5323214ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนารามเมืองอุบลราชธานี74
5423749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุขเมืองอุบลราชธานี46
5523815ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้เมืองอุบลราชธานี34
5624394คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์สงครามเมืองอุบลราชธานี
5724740หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
5824965โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่เมืองอุบลราชธานี52
5925062คลินิกเวชกรรมหมอศิริลักษณ์ - อภิชาตเมืองอุบลราชธานี
6025063คลินิกเวชกรรมทวีชัยเมืองอุบลราชธานี
6125064คลินิกเวชกรรมหมอจรุงกลิ่นเมืองอุบลราชธานี
6225065คลินิกเวชกรรมหมอสมชายเมืองอุบลราชธานี
6325066คลินิกเวชกรรมหมออาคมเมืองอุบลราชธานี
6425067คลินิกเวชกรรมหมอสายชลเมืองอุบลราชธานี
6525068คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธีรวัฒน์เมืองอุบลราชธานี
6625069คลินิกเวชกรรมคลินิกแคร์เมืองอุบลราชธานี
6725070คลินิกเวชกรรมแพทย์เจนฤทธิ์เมืองอุบลราชธานี
6825071คลินิกเวชกรรมเดอร์มายคลินิกเมืองอุบลราชธานี
6925072คลินิกเวชกรรมหมอประวัติวงศ์เมืองอุบลราชธานี
7025074คลินิกเวชกรรมแพทย์ประกิจเมืองอุบลราชธานี
7125075วุฒิ - ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
7225077นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขายิ่งเจริญ อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
7325078คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ สาขาตลาดนิกรธานีเมืองอุบลราชธานี
7425079คลินิกเวชกรรมบ้านหมออินเมืองอุบลราชธานี
7525080คลินิกเวชกรรมแพทย์อาภาภรณ์เมืองอุบลราชธานี
7625081ไอแอม แคร์ คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
7725082สุรางค์รัตน์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมเมืองอุบลราชธานี
7825084ชัยณรงค์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมเมืองอุบลราชธานี
7925085คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอคมสันเมืองอุบลราชธานี
8025087คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรมหมอไชยยันตร์เมืองอุบลราชธานี
8125088คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอจิรวัฒน์เมืองอุบลราชธานี
8225089คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมหมอไพวัณเมืองอุบลราชธานี
8325090คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง นพ.ภานุพลเมืองอุบลราชธานี
8425091คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทย์เพียรศักดิ์เมืองอุบลราชธานี
8525092คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์หมอสุชาติเมืองอุบลราชธานี
8625093คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง วรางคณา - วรรัตน์เมืองอุบลราชธานี
8725094คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุกรรมนายแพทย์สิมาเมืองอุบลราชธานี
8825095คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมแพทย์ปรีดาเมืองอุบลราชธานี
8925097คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์หมอเสาวลักษณ์เมืองอุบลราชธานี
9025099คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางประสาทวิทยาแพทย์หญิงทัดดาวเมืองอุบลราชธานี
9125100คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนพ.สันทัด - พญ.นริสสาเมืองอุบลราชธานี
9225101คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมนายแพทย์วัฒนชัยเมืองอุบลราชธานี
9325102คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนังคลินิกแพทย์พิพัฒน์เมืองอุบลราชธานี
9425103คลินิกเด็กแพทย์อดิศักดิ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
9525104หมอรพีพัฒน์ - นลินทิพย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
9625105คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช จักษุ นายแพทย์วิศิษฐ์-แพทย์หญิงเสาวณีย์ วรนิทัศน์เมืองอุบลราชธานี
9725106คลินิกแพทย์หญิงผาณิตคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตเมืองอุบลราชธานี
9825107คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกหมอคชินท์เมืองอุบลราชธานี
9925109คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งหมอศุภชัย สาขาชยางกูรเมืองอุบลราชธานี
10025110คลินิกแพทย์หญิงสุพัตรา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์เมืองอุบลราชธานี
10125111คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมโรคไตนายแพทย์พิเชฐเมืองอุบลราชธานี
10225112คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุรจิต - วราภรณ์เมืองอุบลราชธานี
10325113คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุรพลเมืองอุบลราชธานี
10425114คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุกัลยาเมืองอุบลราชธานี
10525115คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงปาริฉัตรเมืองอุบลราชธานี
10625116คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อุมาพรเมืองอุบลราชธานี
10725117คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ฐิติมาเมืองอุบลราชธานี
10825118คลินิกทันตกรรมไฮเดนท์เมืองอุบลราชธานี
10925119ดิอโรมาคลินิกทันตกรรม สาขา 1เมืองอุบลราชธานี
11025120คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมฮัลเมืองอุบลราชธานี
11125121คลินิกทันตกรรมหนองบัวเมืองอุบลราชธานี
11225122คลินิกทันตกรรมยิ้มหวานเมืองอุบลราชธานี
11325123คลินิกทันตกรรมฑีตาเมืองอุบลราชธานี
11425125คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตแพทย์สุกัลยาเมืองอุบลราชธานี
11525126กิโลศูนย์แล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
11625127ท็อปแลบคลินิกเทคนิคการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
11725128สุดารัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองอุบลราชธานี
11825129คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลเมโมเรียลเมืองอุบลราชธานี
11925130คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารนายแพทย์บัลลังก์เมืองอุบลราชธานี
12025131คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางประพฤทธิ์การแพทย์เมืองอุบลราชธานี
12125132หมอปิยะรัตน์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจเมืองอุบลราชธานี
12225133คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งหมอมนต์ชัยเมืองอุบลราชธานี
12325134คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางทันตแพทย์วุฒิชัยเมืองอุบลราชธานี
12425135คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์วราภรณ์ สาขา 2เมืองอุบลราชธานี
12525151คลินิกเวชกรรมหมอธนกรเมืองอุบลราชธานี
12625152คลินิกเวชกรรมหมอมานิดาเมืองอุบลราชธานี
12725153พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม สาขาอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
12825154แพทย์หญิงสหพรคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
12925155ราชเทวีคลินิกเวชกรรม ( สาขาอุบลราชธานี )เมืองอุบลราชธานี
13025156คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ ชยางกูรเมืองอุบลราชธานี
13125157ณัฐกฤตาคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
13225158คลินิกเวชกรรมนิรันดร์การแพทย์เมืองอุบลราชธานี
13325159คลินิกเวชกรรมแพทย์พรสวรรค์เมืองอุบลราชธานี
13425160เจณิสสิตาคลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
13525161คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงอโนรีเมืองอุบลราชธานี
13625162นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาสุนีย์พลาซ่า อุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี
13725163เนาวรัตน์คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
13825164คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พญ. วิภาดาเมืองอุบลราชธานี
13925165คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง อุบล หู คอ จมูกเมืองอุบลราชธานี
14025166วิรัตน์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
14125167หมอสนธยาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเมืองอุบลราชธานี
14225168คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช นพ.จิรวัฒน์เมืองอุบลราชธานี
14325169คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง นพ.เชวงเมืองอุบลราชธานี
14425171ศรัณย์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมเมืองอุบลราชธานี
14525172คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชกรรมนายแพทย์ชาญศักดิ์เมืองอุบลราชธานี
14625173คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทย์ศิริสมบุญเมืองอุบลราชธานี
14725174คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์บรรชัยเมืองอุบลราชธานี
14825175คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชแพทย์หญิงดาริกาเมืองอุบลราชธานี
14925176คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตา พ.ญ. สุดารัตน์เมืองอุบลราชธานี
15025177คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสุรชัย - อารีรัตน์เมืองอุบลราชธานี
15125178คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก คลินิกหมอสุวัฒนาเมืองอุบลราชธานี
15225179คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอธีระศักดิ์เมืองอุบลราชธานี
15325181คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทย์เจษฎาเมืองอุบลราชธานี
15425182คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์หญิงวิรีย์อรเมืองอุบลราชธานี
15525183คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกนายแพทย์ถนอมชัย - แพทย์หญิงวิรัมภาเมืองอุบลราชธานี
15625184คลินิกทันตกรรมไพบูลย์ทันตแพทย์เมืองอุบลราชธานี
15725185คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ภาวนาเมืองอุบลราชธานี
15825186ชยางกูรคลินิกทันตกรรมเมืองอุบลราชธานี
15925187หมอฟันคลินิกทันตกรรมเมืองอุบลราชธานี
16025188คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อนันต์ - อัญชัญเมืองอุบลราชธานี
16125189คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์นงพรเมืองอุบลราชธานี
16225190คลินิกทันตกรรมเอเพคซ์เมืองอุบลราชธานี
16325191คลินิกทันตกรรมไบรท์ สไมล์ ( Bright Smile )เมืองอุบลราชธานี
16425193คลินิกกายภาพบำบัดกรวรรณเมืองอุบลราชธานี
16525196ศิริวรรณ ไทย - จีน คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองอุบลราชธานี
16625197อุบล อาร์ ไอ เอ สหคลินิกเมืองอุบลราชธานี
16725198สกินทูยู เอสเทติก คลินิกเวชกรรมเมืองอุบลราชธานี
16825199คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรม หมอชารียาเมืองอุบลราชธานี
16925200คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมนายแพทย์ตรีเมืองอุบลราชธานี
17025209คลินิกเวชกรรมสวนบัวการแพทย์เมืองอุบลราชธานี
17125221คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช คลินิกหมอเมธี-พยาธิวิทยากายวิภาคหมอปาริชาติเมืองอุบลราชธานี
17225222คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาค หจก.พาโธเวิร์คเมืองอุบลราชธานี
17325224อนงค์คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองอุบลราชธานี
17428022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำแยเมืองอุบลราชธานี56
17539334คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัยเมืองอุบลราชธานี
17640864โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์เมืองอุบลราชธานี
17777672ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณเมืองอุบลราชธานี34
17800314สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องในเขื่องใน
17903562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเขื่อง ตำบลเขื่องในเขื่องใน24
18003563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดกระเสียน ตำบลเขื่องในเขื่องใน19
18103564โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อเขื่องใน27
18203565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อเขื่องใน20
18303566โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง ตำบลค้อทองเขื่องใน20
18403567โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลค้อทองเขื่องใน18
18503568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้เขื่องใน14
18603569โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้เขื่องใน25
18703570โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้เขื่องใน17
18803571โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอนเขื่องใน23
18903572โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขม ตำบลหัวดอนเขื่องใน27
19003573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีทวนเขื่องใน16
19103574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนเขื่องใน16
19203575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไหเขื่องใน31
19303576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำใหญ่เขื่องใน22
19403577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงหม้อเขื่องใน18
19503578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุตร ตำบลแดงหม้อเขื่องใน23
19603579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อยเขื่องใน35
19703580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย ตำบลบ้านไทยเขื่องใน23
19803581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลบ้านไทยเขื่องใน20
19903582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านกอกเขื่องใน23
20003583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่เขื่องใน15
20103584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่เขื่องใน15
20203585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรังเขื่องใน23
20303586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นกเขื่องใน19
20403587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขเขื่องใน13
20503588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุกลาง ตำบลสหธาตุเขื่องใน21
20603589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าเขื่องใน28
20710946โรงพยาบาลเขื่องในเขื่องใน191
20814252โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดตากล้า ตำบลสร้างถ่อเขื่องใน15
20914850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขี้นก ตำบลยางขี้นกเขื่องใน24
21077733ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่องในเขื่องใน13
21100322สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบม่วงสามสิบ
21203692โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลักม่วงสามสิบ24
21303693โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขมิ้นม่วงสามสิบ15
21403694โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่ม่วงสามสิบ21
21503695โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ม่วงสามสิบ16
21603696โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบ48
21703697โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองม่วงสามสิบ24
21803698โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองม่วงสามสิบ29
21903699โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนขวาว ตำบลเตยม่วงสามสิบ27
22003700โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยม่วงสามสิบ30
22103701โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบ24
22203702โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบ28
22303703โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบ18
22403704โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นกม่วงสามสิบ28
22503705โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าม่วงสามสิบ31
22603706โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าม่วงสามสิบ18
22703707โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางม่วงสามสิบ25
22803708โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพม่วงสามสิบ19
22903709โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้องม่วงสามสิบ30
23003710โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพม่วงสามสิบ37
23103711โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบ30
23203712โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบ37
23303713โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงม่วงสามสิบ24
23403714โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงม่วงสามสิบ18
23510953โรงพยาบาลม่วงสามสิบม่วงสามสิบ32
23600325สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมตาลสุม
23703751โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนพันชาดตาลสุม13
23803752โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาลสุม22
23903753โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิงตาลสุม22
24003754โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงตาลสุม15
24103755โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคายตาลสุม14
24203756โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคายตาลสุม14
24303757โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้าตาลสุม16
24410957โรงพยาบาลตาลสุมตาลสุม341
24500328สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงดอนมดแดง
24603779โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดงดอนมดแดง43
24703781โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเมืองเหนือ ตำบลท่าเมืองดอนมดแดง27
24803782โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำไฮใหญ่ดอนมดแดง21
24910960โรงพยาบาลดอนมดแดงดอนมดแดง266
25014253โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าแดงดอนมดแดง27
25100333สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้ก
25203807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้ก48
25303808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมืองเหล่าเสือโก้ก35
25403809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงใหญ่เหล่าเสือโก้ก37
25503810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบก ตำบลหนองบกเหล่าเสือโก้ก36
25603811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูนเหล่าเสือโก้ก35
25714250โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ ตำบลโพนเมืองเหล่าเสือโก้ก48
25827976โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้ก240
    4,606